Przejdź do menu Przejdź do treści

Priorytetowe Obszary Badawcze

W wyniku poszerzonej analizy SWOT przeprowadzonej w ramach projektu Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza wyłoniono następujące Priorytetowe Obszary Badawcze wpisujące się w ramy projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza:

  1. Kognitywistyka i neurokognitywistyka (POB1)
  2. Technologia AR/MR/VR (POB2)
  3. Społeczno-psychologiczne aspekty procesów kształcenia (POB3)
  4. Rozwój i edukacja człowieka w biegu życia – badania i współczesne trendy (POB4)
  5. Przymusowe migracje i zbrodnie przeciwko ludzkości. Pamięć i postpamięć w procesie edukacji (POB5)
  6. Matematyka: algebra, analiza, podstawy (POB6),
  7. Materia i materiały – fizyka, technika i technologia (POB7).