Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) wprowadzony został przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem programu jest podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni poprzez podniesienie poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Pierwszy konkurs w ramach programu IDUB został przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie, ma zagwarantowane w latach 2020–2026 coroczne zwiększenie finansowania w wysokości 10% subwencji z 2019 r. na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych.

Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie otrzymują subwencję zwiększoną o 2%.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znalazł się w drugiej dziesiątce najlepszych uczelni w Polsce i w latach 2020-2026 otrzyma subwencję zwiększoną o 2%.

Laureaci konkursu oraz szczegółowe informacje o programie IDUB znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci–uczelnia-badawcza