Przejdź do menu Przejdź do treści

Działanie ID-UB-04 Excellent Motivation (Dodatki motywacyjne dla pracowników badawczych i badawczo–dydaktycznych)

Działanie to jest skierowane do pracowników badawczych i badawczo – dydaktycznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, którzy wykazują się znaczącymi udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi w ramach własnej dyscypliny naukowej. W ramach tego działania osoby rekomendowane przez Komisję, na podstawie osiągnięć naukowych, uzyskują nagrody Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej .

 

Regulamin konkursu