Przejdź do menu Przejdź do treści

Działanie ID-UB-02 Excellent Small Working Groups (Małe granty badawcze na wsparcie zespołów roboczych)

Działanie to jest skierowane do pracowników badawczych i badawczo- dydaktycznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej oraz ich zagranicznych partnerów w celu rozpoczęcia lub kontynuacji wspólnych działań zmierzających do opracowania aplikacji grantowych (o zasięgu krajowym lub międzynarodowym) lub artykułów naukowych/monografii naukowych, które mogą być opublikowane w wiodących czasopismach/wydawnictwach naukowych w danej dyscyplinie.

 

Regulamin konkursu

Aplikacja konkursowa