Przejdź do menu Przejdź do treści

Komisja ds. realizacji programu IDUB

Decyzją Nr R.D.0211.5.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2023 roku (DOZ.0046.11.2022) została powołania Komisja ds. Realizacji Programu IDUB Uniwersytetu Pedagogicznego.

W skład Komisji wchodzą;

  1. dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN– przewodniczący (Prorektor ds. Nauki),
  2. dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN (Dziekan Wydziału Sztuki),
  3. dr hab. Piotr Pokora, prof. UKEN (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych),
  4. dr Katarzyna Jagielska (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
  5. dr hab. Konrad Meus (Wydział Nauk Humanistycznych),
  6. dr. hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN,
  7. dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UKEN,
  8. dr. Łukasz Krzywoszański.