Przejdź do menu Przejdź do treści

Działanie ID-UB-03 Excellent Mobility (Małe granty badawcze na realizację staży krajowych lub zagranicznych na okres od 1 do 3 miesięcy)

Działanie to jest skierowane do pracowników badawczych i badawczo- dydaktycznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, a jego celem jest finansowanie staży krótko i średnio terminowych na realizację zadań badawczych w jednostkach zagranicznych.

 

Regulamin konkursu

Aplikacja konkursowa