Przejdź do menu Przejdź do treści

Działanie ID-UB-05 Excellent Impact (Działania wspierające potencjał badawczy zespołów naukowych)

Działanie to jest skierowane do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którego celem jest wspieranie wszystkich inicjatyw pozwalających na podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych lub podniesienie możliwości komercjalizacji prowadzonych badań naukowych w ramach poszczególnych zespołów badawczych. Poszczególne propozycje będą szczegółowo omawiane przez Komisję, a skierowanie do realizacji będzie zależało od zgodności zaproponowanego zadania ze strategią rozwoju Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz strategii rozwoju potencjału badawczego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej o zidentyfikowanej w ramach przygotowań nad aplikacją do konkursu IDUB.

 

Regulamin konkursu

Aplikacja konkursowa