Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenie terminów składania wniosków dotyczących realizacji działań zawartych w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w 2024 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 stycznia 2024 roku rusza nabór wniosków w III edycji konkursów na działania ID-UB-01 – Excellent Visiting Professors, ID-UB-02 – Excellent Small Working Groups, ID-UB-03– Excellent Mobility oraz ID-UB-05 – Excellent Impact realizowanych w ramach programu IDUB.

Całkowita kwota dofinansowania poszczególnych działań w programie IDUB wynosi   2 077 583,33 zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie działaniem 05 – Excellent Impact informujemy, że na to działanie przewiduje się środki w całkowitej wysokości do 495 000 zł. Ostateczny termin składania wniosków w ramach działania ID-UB-05 to 31 marca 2024 r.

Konkursy w ramach działań ID-UB-01, ID-UB-02, ID-UB-03 będą realizowane w naborze ciągłym do wyczerpania środków.

W działaniu ID-UB-02 – Small Excellent Working Group do kosztów kwalifikowanych dodaje się koszty usług obcych związanych z konsultacjami dotyczącymi przygotowania wniosków w ramach Horyzontu Europa 2021-2027 Filar I Doskonała Baza Naukowa.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach IDUB uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminami, które od tego roku uległy zmianie.

W imieniu Komisji ds. realizacji programu IDUB

dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN