Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenie terminów składania wniosków dotyczących realizacji działań zawartych w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków w II edycji konkursów na działania ID-UB-01  Excellent Visiting Professors, ID-UB-02  Excellent Small Working Groups, ID-UB-03 Excellent Mobility oraz ID-UB-05  Excellent Impact realizowanych w ramach programu IDUB.  

Całkowita kwota dofinansowania poszczególnych działań w programie IDUB wynosi 2077583,33 zł. 

Z uwagi na duże zainteresowanie działaniem 05 – Excellent Impact informujemy, że na to działanie przewiduje się środki w wysokości do 495 000 zł. Ostateczny termin składania wniosków w ramach działania ID-UB-05 to 31 marca 2023 r. Konkursy w ramach działań ID-UB-01, ID-UB-02, ID-UB-03 będą realizowane w naborze ciągłym do wyczerpania środków. 

W II edycji konkursów IDUB wprowadza się zmianę dotyczącą kosztów kwalifikowanych w działaniu ID-UB-02 – Small Excellent Working Group. Do kosztów kwalifikowanych dodaje się koszty usług obcych związanych z konsultacjami dotyczącymi przygotowania wniosków w ramach Horyzontu Europa 2021-2027 Filar I Doskonała Baza Naukowa.

W imieniu Komisji ds. realizacji programu IDUB

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP